Zaczynamy!

Formalnie statut fundacji został złożony do notariusza 14 grudnia 2022 roku, a wpis do KRS uzyskaliśmy 10 stycznia 2023 roku.