Skład zarządu

Prezes Zarządu – Marta Kozieł

Członek Zarządu / Fundator – Radosław Szlązak

Członek Zarządu – Katarzyna Piotrowska